Belastingen

diensten

Na elk aangifte tijdvak verzorgt EMKA Accountancy voor haar ondernemersklanten de aangifte loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De aangifte omzetbelasting wordt in Exact Online samengesteld, wanneer de administratie daar ook in wordt gevoerd. Versleutelde verzending naar de fiscus gebeurt met het PKI-overheidscertificaat. De aangiften vennootschapsbelasting worden samengesteld met de software van Kluwer Belasting Praktijk en ook digitaal versleuteld met het PKI-overheidscertificaat. Hierbij maakt het geen verschil of het om een enkele besloten vennootschap gaat, dan wel een fiscale eenheid tussen meerdere vennootschappen. De aangifte loonbelasting wordt in Exact Online aangemaakt en met het BAPI certificaat versleuteld naar de Belastingdienst verzonden.

Klanten die verwachten over (meerdere) oude jaren omzetbelasting terug te kunnen krijgen, kunnen een herrekening laten uitvoeren door EMKA Accountancy. Vervolgens kan voor meerdere jaren een zogenoemde suppletie aangifte omzetbelasting ingediend worden, zodat de teruggaaf uitbetaald kan worden.

Maar ook de verzoeken om de teruggaaf van buitenlandse btw wordt door EMKA Accountancy verzorgd. Een digitale procedure die start met een eenmalige aanvraag door de klant, voor de codes bij de Belastingdienst, waarna EMKA Accountancy periodiek de in het Europese buitenland betaalde btw terugvraagt.

Voor de particuliere klanten verzorgt EMKA Accountancy de aangiften inkomstenbelasting, verzoeken om voorlopige aanslagen of teruggaven, verzoeken of wijzigingen voor huur- en zorgtoeslagen, aanvragen studiefinanciering, indienen declaraties zorgverzekering, etc.